تهیه غذای یاک

درباره یاک

تهیه غذای یاک نام خود را از طبیعت الهام گرفته است. یاک گونه ای بوفالوی کوهان دار است که در منطقه فلات تبت زندگی می کند. یاک در اوج قدرت بسیار آرام است. 

آماده سازی و طبخ غذا جلوی چشمان مشتری

یاک با مشتریان خود بسیار شفاف است و هیچ پشت پرده ای در مراحل آماده سازی و طبخ غذا در آشپزخانه ی یاک وجود ندارد. کل فضای آشپزخانه یاک دارای پنجره های بزرگ است و اگر کنار این پنجره ها بایستید می توانید به وضوح تمام مراحل آماده سازی و طبخ غذاها را به صورت کامل مشاهده نمایید و از کیفیت مواد غذایی و بهداشت کارکنان و لوازم یاک طی پخت غذا اطمینان حاصل کنید.

 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود